top of page
2.jpg

Praktisk information

 

Klinik:
Børnefyssen
Kronprinsessegade 20,
1306 København K.

 

- Ring på i porten.
- Indgang i porten.
- Klinikken er beliggende i højt kælderniveau

Barnevogne kan placeres i gården eller i trappehuset.

Telefon:
+45-26226105

Jeg er telefonisk lettest at få fat på hverdage ml 11.45-12.45.
Hvis ikke jeg tager telefonen, så læg besked og jeg ringer hurtigst muligt tilbage.

Mail:
Boernefyssen@yahoo.dk
Børnefyssen har ikke noget bookingsystem, så kontakt pr. mail, sms eller ring.

Transport:
Metro, tog eller bus til Nørreport (8 minutters gang fra klinikken).
Metro Kgs Nytorv eller Marmorkirken.
Parkering for biler mod betaling på vejen, i Dronningegården eller P.Hus Adelgade eller Borgergade.

Priser, tilskud og afbudspolitik:

1. konsultation, 60 min                                 1050,00 kr.
Normal behandling ml. 45-60 minutter        925,00 kr.
Theraplay                                                       1050,00 kr.
Skriftligt notat max 1 side                              950,00 kr.
Fys. status                                                      2000,00 kr.
Movement ABC test (motorisk test)            1800,00 kr.
MIM (Samspilstest)                                        2000,00 kr.
Sensory profile (sanseregistrering)              2000,00 kr.
Skriftlig rapport i forb. med test                  1200,00 kr.
Samtale                                                         1050,00 kr.
Tværfaglig supervision 60 min                    1200,00 kr.
Videokonsultation ½ time                             550,00 kr.
Udformning af skriftlig handleplan            1500,00 kr.
Kørsel                                                             450,00 kr.

 

Ring eller skriv angående priser på kurser og målrettede oplæg.


Hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark gives der tilskud til fysioterapi
https://www.sygeforsikring.dk/tidligere-tilskud/fysioterapiPrivate sundhedsforsikringer dækker til tider for fysioterapi, hvis du har en henvisning fra egen læge.

Kontakt din forsikring og forhør dig.
Bemærk at mange arbejdspladser har tegnet kollektive sundhedsforsikringer for deres ansatte.Børnefyssen har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring.

Afbudspolitik:
Udeblivelse og afbud under 3 timer før konsultation faktureres til fuld pris.
Morgentiderne kl.8.30 og 9.30, skal frameldes så tidligt som muligt, senest kl. 7.30. Afbud dagen før eller mere end 3 timer før konsultation, faktureres ikke.

Beskyttelse af persondata:
Persondatapolitik for patientbehandling ved Børnefyssen v. Hannah Harboe.
Velkommen som patient hos Børnefyssen v. Hannah Harboe, Kronprinsessegade 20, 1603 København K, Boernefyssen@yahoo.dk. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

 

1. Hvilke oplysninger behandler jeg?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
Udover de helbredsoplysninger, vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].
[Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

 

2. Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.
De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

 

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.
5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

 

6. Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk


 

bottom of page