top of page
2.jpg
3.jpg
Børn med tilknytningsforstyrrelser

Igennem årene har jeg haft mange forløb med familier og omsorgspersoner, som tager vare på et barn med en tilknytningsforstyrrelse. Det gælder både børn i pleje, adopterede børn og børn anbragt uden for hjemmet.
Som supplement til min kropslige interventioner har jeg taget uddannelse i Theraplay. (se under terapi og behandlingsmetoder).
Børn, som er tilknytningsforstyrrede, fungerer ikke alderssvarende i deres følelsesmæssige ageren, og ofte er de dysregulerede i adfærd og samspil. De har brug for at blive afstemt og synkroniseret gennem samspil, så de på sigt bliver i stand til selvregulering.
Gennem leg og bevægelse arbejder vi med 4 dimensioner: Struktur, omsorg, engagement og udfordring.
I arbejdet med disse børn og deres familier fylder sansestimulering ofte en del.
Mange børn, som har udfordringer med følelsesmæssig regulering, tolker og oplever sansning ret svingende.
At arbejde målrettet med registrering og tolkning af sansning kan give børnene  ro og en bedre fornemmelse af at kunne være i egen krop.
Ved at blive mødt og set støtter vi barnets nervesystem og derigennem deres tilknytning og følelsesmæssige udvikling.


 

bottom of page