top of page
2.jpg
1.jpg

Børn med forsinket eller umoden motorik:

 

En forsinket motorisk udvikling kan have mange årsager og spekteret for normal motorisk udvikling er bredt. Derfor opdages motoriske udfordringer på meget forskellige tidspunker i børn liv.

 

Børn er generelt mere motoriske i deres kontakt-form. Derfor kan dårlig motorisk kunnen have indflydelse på børns sociale liv.
Nogle forældre bliver bekymrede, når barnet ikke kravler ved 1-års alderen eller ikke går, når de er 1 ½ år. For andre opstår bekymringen ved skift fra vuggestue til børnehave, hvis barnet trækker sig fra motorisk leg; eller ved skolestart, hvis barnet til den tid ikke kan cykle eller knappe knapper.

 

En motorisk vurdering og et efterfølgende motorisk træningsforløb kan give barnet et boost i den rigtige retning og give forældrene en viden om, hvor og hvordan motorikken styrkes og stimuleres.
Børn kan have en forventet forsinket og umoden motorik, hvis de f.eks er for tidligt født, hvis de har manglet stimulering pga tidlig sygdom, har et overreagerende sansesystem, et syndrom eller et medfødt handicap.
Her vil barnet følge sin egen udviklings-kurve, Til tider indhenter de dog ikke det tabte og fortsætter med at udvise en mere umoden motorik end sine jævnaldrende venner.

 

Børnene og familien har ofte stor gavn af mindre intensive men mere kontinuerlige forløb. Barnets motoriske udvikling følges nøje, og der er fokus på, at både barn og forældre får en oplevelse af de fremskridt, barnet gør. Når vi ser fremgang mindskes frustration, og vi kan sammen glædes over alt det nye, som barnet mestrer.
De længerevarende forløb, hvor familien og jeg lærer hinanden at kende og opnår en fortrolighed, er til stor gavn, når vi sammen skal møde og støtte barnet og forstå dets ageren og udvikling.

Børn med svære motoriske udfordringer, som ikke skyldes et kendt fysisk handicap, kan blive diagnosticeret med DCD (Develop Coordination Disorder). Disse børn har svært ved motorisk planlægning og hukommelse. De har meget svært ved at få motorisk kunnen indlært, og det ser ud som om de ikke bygger ovenpå tidligere erfaringer.
Disse børn har ofte brug for kontinuerlig træning over længere tid med mange repetitioner og tydelige mål.
Er du i tvivl om dit barn har DCD, kan du hos Børnefyssen få en spørgeskema screening, som du udfylder og jeg vurderer.

 

bottom of page