top of page
6.jpg
8.jpg
Børn med neuropsykiatriske diagnoser

De store neuropsykiatriske diagnoser hos børn er: Børn i det autistiske spekter, børn med ADHD, ADD, OCD og Tourettes syndrom.
I terapien til disse børn bruges der en bred vifte af forskellige indgangsvinkler.
Udfordringerne, og det som trigger det enkelte barn, er ofte unikt og individuelt.
Et tæt samarbejde med forældrene og dialog om hvilke mål, der er vigtige for det enkelte barn og den enkelte familie, er udgangspunktet.
Ikke alle børn med ovenstående diagnoser har motoriske udfordringer. De kan dog alligevel have stor glæde og gavn af at arbejde med deres udfordringer gennem kroppen og motorikken.
Her er en liste over de udfordringer, der ofte arbejdes med hos børn med neuropsykiatriske diagnoser:

- Motorisk uro
- Udfordringer med følelsesmæssig regulering
- Et sensibelt og overreagerende sansesystem
- Svært ved at indgå i sociale relationer

Udfordringer med de eksekutive funktioner:

- Arbejdshukommelse
- Motorisk planlægning
- Frasortering i sansetiltag
- Koncentration
- Impulsstyring
- Behovsudsættelse
- Evaluering af egen kunnen
- Rigiditet

- Eksplosiv adfærd
- Nedsmeltning
- Angst
- Stress
- Håndtering af skift
- Renlighed
- Søvn
- Mad

bottom of page