top of page
2.jpg
7.jpg
3.jpg

Kurser

 

Børnefyssen tilbyder kurser til fagpersoner, institutioner, forældregrupper og skoler.
Desuden tilbydes observationer af børn i institution og supervision af pædagogisk og terapeutisk personale.
Kurserne tilrettelægges i samarbejde med jer.
Herunder ses en liste af de kurser og arrangementer, jeg har afholdt i de seneste år:

- Introduktionskursus i Theraplay. Dagplejer og institutionspersonale Hedensted kommune, Personale på specialinstitution Troldhøj

  i  Århus
- Dagskursus sammen med ergoterapeut Stine Benedicte Nielsen, for fys- og ergoterapeuter i DAB Københavns kommune.
- Kurser i senfølger efter præmatur fødsel. ERFA-gruppe for sundhedsplejersker og tværfaglige kurser for pædagoger,

  støttepersoner, terapeuter og sundhedsplejersker.
- Den sansemotoriske udvikling. Time-, dag -og aftenkurser for institutioner.
- 4 dages kursus om børn motoriske udvikling. Træning, terapi og stimulation. Tværfagligt personale.
- 2 dages kursus om stimulering og behandling af børn med senfølger efter præmatur fødsel. Fysioterapeuter.
- Forældregruppe til børn med skoleværgring
- Observation af enkelte børn, udformning af handleplaner. Institutioner, skoler og behandlingshjem.
- Praktisk gruppeforløb for børn og pædagoger med inspiration til motorisk leg og læring. 4-8 besøg. Institutioner.
- Psykoedukative forløb og samtale om forståelse af individuelle børns udfordringer. Forældre og bedsteforældre
- Supervision til tværfagligt personale. Fysioterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, læger og pædagogiske personale.
- Er dit barn skoleparat? Aftensmøde for forældre i institution.
- Det lille barns motoriske læring og dets betydning. Forældremøde i vuggestuer og børnehaver.
- Stimulering af det lille barn, den motoriske udvikling 0-6 år og screening ved skolestart. 5 dages kursus for sundhedsplejersker

  i Egedal Kommune.
- Børn med autisme og sansestimulering. Autismeforeningens lokalgrupper.
- Workshop om fysioterapeutiske interventioner hos børn med ADHD. ADHD-konference. Nyborg.
- Kids did you move today- did you develop to day? Konferenceoplæg i Shanghai Kina.
- Workshops om motoriske leg og udvikling. Pædagogisk personale i Kina og Vietnam.
- Event med præsentation af produkter til stimulering af børn med udfordringer og oplæg ved Mona Have om læring gennem

  kroppen. Tværfagligt personale.
- Behandlingsforløb med børn i døgninstitution. Studsgården, Hillerød.

bottom of page